top of page

Giften tot 45% fiscaal aftrekbaar

De belastingvermindering voor giften aan erkende instellingen bedraagt tot 45%. Als iemand een gift van bv. € 100 doet, dan vermindert de belasting met tot € 45 en betaalt men slechts € 55!

Deze maatregel steunt ngo's en non-profitorganisaties - zoals Samugam vzw- waarvan de activiteiten van algemeen belang zwaar zijn getroffen door de crisis.

Wat zijn de voorwaarden om een fiscaal attest te verkrijgen:

  • stort een bedrag van minstens 40 € op deze rekening:  IBAN: BE82 0000 9019 7468 - BIC: BPOTBEB1

  • Naam begunstigde : Scheut-Ontwikkelings-Samenwerking

  • vermeld duidelijk volgende mededeling : Samugam 13 091 001

  • doe dit voor 31 december

Op deze manier krijg je in het voorjaar een attest dat je bij je belastingsaangifte moet voegen!

 

bottom of page