Giften dit jaar 60% fiscaal aftrekbaar

Goed nieuws! Wie dit jaar zijn favoriete vereniging steunt met een gift van minstens €40, zal méér terugkrijgen van de belastingen.

De belastingvermindering voor giften aan erkende instellingen wordt in 2020 verhoogd van 45% naar 60%. Als iemand een gift van bv. € 100 doet, dan vermindert de belasting met € 60 en betaalt men slechts € 40!

De nieuwe maatregel zal ngo's en non-profitorganisaties - zoals Samugam vzw- steunen waarvan de activiteiten van algemeen belang zwaar zijn getroffen door de crisis.

Wat zijn de voorwaarden om een fiscaal attest te verkrijgen:

  • stort een bedrag van minstens 40 € op deze rekening:  IBAN: BE82 0000 9019 7468 - BIC: BPOTBEB1

  • Naam begunstigde : Scheut-Ontwikkelings-Samenwerking

  • vermeld duidelijk volgende mededeling : Samugam 13 091 001

  • doe dit voor 31 december

Op deze manier krijg je in het voorjaar een attest dat je bij je belastingsaangifte moet voegen!